Klavier - geb. 1988 in Seoul (Korea)

  • 2008-2012 Bachelor Studium an der Chugye Universität in Seoul
  • 2014-2016 Exellenzstudiengang an der Robert Schumann Musikhochschule bei Manfred Trojahn
  • 2016 Master Studium an der Udk Berlin bei Elena Mendoza